Mate­ri­aa­li­te­hok­kuus­kes­kuk­sen suun­ni­tel­mat esil­lä Kiimingissä

Lassila&Tikanoja Oyj suun­nit­te­lee Kii­min­kiin Väli­maan alu­eel­le mate­ri­aa­li­te­hok­kuus­kes­kus­ta. L&T:n han­ke-alue sijoit­tuu kaa­va­mer­kin­nöil­tään jät­tei­den­kä­sit­te­ly­alu­eek­si tar­koi­te­tul­le alu­eel­le, johon Oulun kau­pun­ki puo­les­taan suun­nit­te­lee isoa kier­to­ta­lou­den keskusta. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus