Lii­ken­ne­va­lis­tuk­ses­ta­kin voi teh­dä hauskaa

Inkan ja Ellan mielestä tapahtuma oli kiva ja pyörän katsastuspisteellä heidänkin pyöristään tarkastettiin jarrut, valot, heijastimet ja soittokello.Inkan ja Ellan mielestä tapahtuma oli kiva ja pyörän katsastuspisteellä heidänkin pyöristään tarkastettiin jarrut, valot, heijastimet ja soittokello.

Lii­ken­ne­tur­va­viik­koa muis­tet­tiin Kii­min­gin Ala­ky­län kou­lul­la lau­an­tai­na lii­ken­ne­tur­val­li­suus­ta­pah­tu­mas­sa. Ala­ky­län ja Tirin­ky­län kou­lun van­hem­pain­toi­mi­kun­nan jär­jes­tä­mä tapah­tu­ma oli menes­tys niin nuor­ten kuin jär­jes­tä­jien­kin mielestä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus