Len­to­pal­lo­kausi pää­tet­tiin Kii­min­gis­sä iloi­sis­sa mer­keis­sä

Kiimingin urheilijoiden lentopallojaosto palkitsi menestyneitä pelaajiaan lauantaina.

Kii­min­gin urhei­li­joi­den len­to­pal­lo­jaos­ton kau­den päät­tä­jäi­siä vie­tet­tiin lau­an­tai­na Lai­va­kan­kaan kou­lul­la. Tilai­suu­des­sa pal­kit­tiin seu­ran jäse­niä ja pelaa­jia, sekä pelat­tiin len­to­pal­loa ren­nol­la otteel­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus