Jatu­li täyt­tyi teke­mi­ses­tä nuorille

Mitä teh­dä kun ei ole mitään teke­mis­tä? Tähän kysy­myk­seen pyr­ki vas­taa­maan lau­an­tai­na Hau­ki­pu­taan Jatu­lis­sa jär­jes­tet­ty The Tapah­tu­ma. Nuo­ril­le suun­na­tus­sa toi­min­nal­li­ses­sa tapah­tu­mas­sa lukui­sat hau­ki­pu­taa­lai­set toi­mi­jat, kan­sa­lais­jär­jes­töt ja yhdis­tyk­set esit­te­li­vät toi­min­taan­sa, jon­ka lisäk­si kuul­tiin pai­kal­lis­ten bän­dien ja muusi­koi­den musiikkiesityksiä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus