Kis­so­jen päi­vä­nä kävel­tiin ruo­kaa löy­tö­kis­soil­le

Liminkalainen Merja Luukkonen oli Mustin ja Mirrin tapahtumassa esittelemässä norjalaisia metsäkissoja Usvaa ja Kaapoa, joka pääsi mukaan kuvaan.

Huo­li löy­tö­kis­sois­ta ja kodit­to­mis­ta lem­mi­keis­tä sai­vat Kii­min­gin Mus­tin ja Mir­rin yrit­tä­jä Tea Nuu­ti­sen miet­ti­mään, miten hän voi­si osal­taan aut­taa eläin­ten paris­sa teh­tä­vää vapaa­eh­tois­työ­tä. – Itse en voi toi­mia sijais­ko­ti­na, joten ajat­te­lin, että jär­jes­tän tapah­tu­man, jos­sa asias­ta tie­do­te­taan, hän sanoo. PoPo­Pet ry oli vii­me vii­kol­la Kii­min­gin myy­mä­läs­sä ker­to­mas­sa teke­mäs­tään työs­tä. Poh­jois-Poh­jan­maan hylät­ty­jen pie­ne­läin­tu­ki- ja sijais­ko­tiyh­dis­tyk­sen tavoit­tee­na on…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus