Kir­jas­to ja nuok­ka­ri sai­vat har­vi­nai­set väis­tö­ti­lat Kii­min­gis­sä

Nuokkarin Juho Ahtonen ja Jesse Westerholm sekä kirjaston Ritva Huhtala, Henna Mikkonen, Maarit Tuohimaa, Kirsi Kasto ja Teija Heikkinen olivat avajaispäivänä innoissaan siitä, että muutto oli tehty ja kaikki valmiina asiakkaita varten. Kirjastoväen mukaan valikoima on todella hyvä, kun kelluvasta aineistosta paikalle jää se osa, joka kiertää hyvin ja varaamalla saa sen osan, joka ei paikalla ole. Työntekijät odottavat mielenkiinnolla sitä, miten toiminta yhteistiloissa liikenneaseman kulmauksessa alkaa sujua. Väistötilojen myötä kirjaston ja nuokkarin yhteistyö lisääntyy.

Kii­min­gin kir­jas­to ja iso­jen nuok­ka­ri pää­si­vät muut­ta­maan odo­tet­tui­hin väis­tö­ti­loi­hin mar­ras­kuun ensim­mäi­se­nä päi­vä­nä. Nuok­ka­ri odot­ti uusia tilo­ja koko syk­syn, kir­jas­to oli kiin­ni loka­kuun ajan. Väis­tö­ti­la­rat­kai­suun pää­dyt­tiin, kos­ka Syke-talo, jos­sa molem­mat toi­min­not sijait­se­vat on perus­re­mon­tin vuok­si sul­jet­tu­na noin vuo­den ajan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus