Kii­min­ki­päi­vät peru­taan

Tämän vuo­den Kii­min­ki­päi­vät peru­taan koro­na­ti­lan­teen vuok­si. Jär­jes­tyk­ses­sään jo 46. Kii­min­ki­päi­vät piti jär­jes­tää elo­kuun toi­se­na vii­kon­lop­pu­na.

Täl­le vuo­del­le tapah­tu­man oli tar­koi­tus uudis­tua yhtei­söl­li­sem­pään suun­taan ilmen­tä­mään nyky­kii­min­ki­läi­syyt­tä. Kii­min­gin Yrit­tä­jät ry pyr­kii siir­tä­mään tapah­tu­man seu­raa­val­le vuo­del­le niin suu­rel­ta osin suun­ni­tel­lun kal­tai­se­na kuin mah­dol­lis­ta.