Pois­nuk­ku­neet ja maan­po­veen saa­te­tut

Mai­ja-Lii­sa Stiernc­reutz-Joke­la Oulun tuo­mio­kirk­ko­seu­ra­kun­nas­ta kuo­li 24.5.2020. Hän oli 81-vuo­tias. Anna-Lii­sa Sää­vä­lä Kii­min­gin seu­ra­kun­nas­ta kuo­li 24.5.2020. Hän oli 91-vuo­tias. Rei­no Jaak­ko Sep­pä­lä Kii­min­gin seu­ra­kun­nas­ta kuo­li 31.5.2020. Hän oli 82-vuo­tias. Hilk­ka Annik­ki Män­nik­kö Kii­min­gin seu­ra­kun­nas­ta kuo­li 3.6.2020. Hän oli 82-vuo­tias. Maan­po­veen Kari Ante­ro Hai­ka­ra siu­nat­tiin 6.6. Hau­ki­pu­taan kir­kos­sa. Toi­mit­ti Nuusa Nis­ka­la. Anna-Lii­sa Sää­vä­lä siu­nat­tiin 5.6.2020 Yli­kii­min­gin kir­kos­sa.…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus