Kii­min­gin Syke-talo kiin­ni aina­kin vuodeksi

Kii­min­gin kes­kus­tan alu­een tyh­jät tilat kar­toi­te­taan jäl­leen ker­ran Oulun kau­pun­gin toi­mes­ta. Tähän saak­ka on etsit­ty tilo­ja oppi­lail­le Joki­ran­nan kou­lun sisäil­maon­gel­mien vuok­si. Nyt etsi­tään tilo­ja, kos­ka vuon­na 1989 val­mis­tu­nut Syke-talo on tek­ni­sil­tä omi­nai­suuk­sil­taan tul­lut tien­sä pää­hän. Perus­re­mont­ti kar­kot­taa kir­jas­ton, nuo­ri­so­ti­lat ja gal­le­rian väistötiloihin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus