Jou­lun hyvän­te­ke­väi­syys­ke­räys käyn­nis­tyi Kiimingissä

Jou­lu­puus­ta iloa kii­min­ki­läi­sil­le ‑keräys on käyn­nis­ty­nyt jo kah­dek­san­nen ker­ran. LC Kii­min­ki on vuo­sien var­rel­la aut­ta­nut keräyk­sen tuo­tol­la sato­ja vähä­va­rai­sia. Täl­lä ker­taa keräyk­seen voi osal­lis­tua osta­mal­la lah­ja­kor­tin Hal­pa-Hal­lis­ta siel­lä ole­vaan keräys­kuuseen, jos­ta kort­ti jae­taan jou­lun alla tuot­ta­maan iloa vähävaraisille.

Vii­me vuon­na keräys tuot­ti 42 jou­lu­pa­ket­tia lap­sil­le. Lisäk­si jaet­tiin 2 500 eurol­la lah­ja­kort­te­ja sekä iso koril­li­sen jou­lu­herk­ku­ja Kii­min­gin ja Jää­lin alu­eel­le. Tämän kai­ken saa­vut­ta­mi­sek­si Lios Club Kii­min­ki teki vii­me vuon­na yli 70 tun­tia vapaaehtoistyötä.