Jolos­joen kun­nos­tus ete­nee vauhdilla

Pentti Marttila-Tornio ja Tomi Valkola ovat kuskanneet 1 600 tonnia erikokoisia kiviä Jolosjoen koskien rannoille. Kivillä ennallistetaan valitut kosket 1950-luvun perkauksia edeltävälle tolalle. Kuvassa ollaan Huijaksenkosken äärellä. (Kuva: Teea Tunturi)Pentti Marttila-Tornio ja Tomi Valkola ovat kuskanneet 1 600 tonnia erikokoisia kiviä Jolosjoen koskien rannoille. Kivillä ennallistetaan valitut kosket 1950-luvun perkauksia edeltävälle tolalle. Kuvassa ollaan Huijauksenkosken äärellä. (Kuva: Teea Tunturi)

Jolos­joen kala­ta­lou­del­li­nen kun­nos­tus­han­ke on laa­jin yksit­täi­nen Kii­min­ki­joen valu­ma-alu­een kun­nos­ta­mi­seen liit­ty­vä han­ke. Sen suun­nit­te­lu aloi­tet­tiin vuon­na 2021 ja rahoi­tuk­sen Kii­min­ki­joen kala­ta­lous­a­lue sai Lapin ELY-kes­kuk­sel­ta. Hank­keen koko­nais­kus­tan­nus on 250 000–300 000 euroa, ja tämän vuo­den osal­ta noin 100 000 euroa. Saa­tu rahoi­tus kat­taa koko­nais­kus­tan­nuk­sis­ta 90 prosenttia. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus