Jat­kuu­ko Ani­ta Kor­van mita­li­sa­de?

Tirin­ky­lä­läi­nen Ani­ta Kor­va nap­pa­si nuor­ten MM-hiih­dois­ta kah­del­ta ensim­mäi­sel­tä mat­kal­taan sprin­tis­tä ja vapaan vii­del­tä kilo­met­ril­tä kum­mal­ta­kin prons­sia. Kor­va paran­si vii­den kilo­met­rin kisas­sa vauh­ti­aan lop­pua koh­den ja vauh­din­ja­koa oli­kin mie­tit­ty tark­kaan edel­li­se­nä päi­vä­nä. – Pak­ko oli alus­sa pitää vauh­ti mal­til­li­se­na ja saa­tiin­kin eilen ilta­pa­la­ve­ris­sa ohjei­ta. Nousuis­sa tom­mo­sel­la nah­keel­la kelil­lä ei kan­na­ta lyö­dä ihan kaik­kea että ei sii­nä…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus