Ilki­val­taa Kii­min­gin ja Jää­lin uima­ran­noil­la – “Ajat­te­le­mat­to­muut­taan saa­te­taan vaa­ran­taa ihmishenkiä”

Jäälin montun uimarannan vessat on jouduttiin viime viikolla sulkemaan toistaiseksi ilkivallan vuoksi.

Rikot­tu­ja pul­lo­ja ran­ta­ve­des­sä, varas­tet­tu­ja tai veteen hei­tet­ty­jä pelas­tus­ren­kai­ta, nuo­tion­pi­toa hie­ti­kol­la, kaa­det­tu­ja ves­so­ja, töher­ryk­siä lai­tu­ril­la ja puku­ko­peis­sa. Ilki­val­ta on vali­tet­ta­van tut­tu näky Kii­min­gin ja Jää­lin alu­een uima­ran­noil­la. Oulun kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­luis­sa on havait­tu ilki­val­lan yleis­ty­neen alku­ke­sän aika­na niin pal­jon, että voi­daan puhua jopa ilmiös­tä. – Sitä on ollut jo pitem­män­kin aikaa. Kesän uima­ran­ta­kausi alkoi viral­li­ses­ti 15. kesäkuuta… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus