Hyvin­voin­ti­pis­teet ja hoi­to­tar­vi­ke­ja­ke­lu mene­vät kiin­ni kesäksi

Yli-Iin hyvin­voin­ti­pis­te on avoin­na 30.5–24.6 ma–to kel­lo 8–15. Per­jan­tai­sin pis­te sul­jet­tu. 27.6.–7.8. hyvin­voin­ti­pis­te on koko­naan sul­jet­tu. Yli­kii­min­gin hyvin­voin­ti­pis­te on sul­jet­tu 27.6.–7.8. Kii­min­gin hyvin­voin­ti­kes­kuk­sen hoi­to­tar­vi­ke­ja­ke­lu on sul­jet­tu 27.6–7.8.