Hyvää miel­tä ja väriä elä­mään mart­to­jen pata­lap­pu­tem­pauk­sel­la

Riitta Kemppainen, Liisa Kääriä ja Leena Mikkonen porisuttivat Aili Lehmikangasta, joka poikkesi senioritorille katsomaan mitä on menellään

Kii­min­gin senio­ri­to­ril­la ja kir­jas­ton ympä­ris­tös­sä värik­käät pata­la­put lie­hui­vat tuu­les­sa, kun Kii­min­gin Mar­tat ripus­ti­vat pata­lap­pu­tem­pauk­sen­sa tuo­tok­sia esil­le. Laput jaet­tiin ohi­kul­ki­joil­le ilah­dut­ta­maan arki­päi­vää. – Kym­me­net mar­tat ovat Kii­min­gis­sä ura­koi­neet yli 170 pata­lap­pua tähän tar­koi­tuk­seen. Tämä on Mart­ta­lii­ton val­ta­kun­nal­li­nen tem­paus, jon­ka tavoit­tee­na on yllät­tää ja ilah­dut­taa sekä kan­nus­taa teke­mään itse ja lisä­tä koti­työn arvos­tus­ta, ker­too Lee­na Mik­ko­nen. Aiem­min…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus