Han­nuk­ses­sa moni­puo­li­set syyshulinat

Hannuksen syyshulinoissa rentouduttiin, vaihdettiin kuulumisia, herkuteltiin, viihdyttiin ja kisailtiin. Mari Seppänen ja Marja-Leena Seppälä nautiskelivat tapahtumassa Eija Keräsen tekemästä mesiangervo-hartiahoidosta.Hannuksen syyshulinoissa rentouduttiin, vaihdettiin kuulumisia, herkuteltiin, viihdyttiin ja kisailtiin. Mari Seppänen ja Marja-Leena Seppälä nautiskelivat tapahtumassa Eija Keräsen tekemästä mesiangervo-hartiahoidosta.

Ei lop­pu­nut Han­nuk­sen syys­hu­li­nois­sa kävi­jöil­tä teke­mi­nen, sil­lä enti­sel­lä kou­lul­la riit­ti ohjel­maa ja teke­mis­tä koko lau­an­tai­päi­väk­si. Kyläyh­tei­sö oli jär­jes­tä­nyt päi­vän, jon­ka aika­na saat­toi käy­dä par­tu­ris­sa, joo­ga­ta, saa­da ennus­tuk­sen tai har­tia­hoi­don. Hei­tet­tiin­pä tapah­tu­mas­sa tik­kaa ja frisbeetäkin. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus