Päät­tä­jäl­tä: Gril­li­mak­ka­roi­ta ja sähkötolppia

Kesäl­lä 2016 minua pyy­det­tiin ehdol­le kevään 2017 kun­ta­vaa­lei­hin. Asi­aa piti pyö­ri­tel­lä ja vatu­loi­da aina vii­mei­seen mah­dol­li­seen päi­vään saak­ka, mut­ta lopul­ta pää­tin kui­ten­kin tart­tua haas­tee­seen. Niin­pä löy­sin itse­ni kevät­puo­lel­la kes­kel­tä tii­vis­tah­tis­ta vaa­li­kam­pan­jaa torei­neen, kojui­neen ja gril­li­mak­ka­roi­neen. Tuo­ree­na kas­vo­na pää­sin koke­neem­pien sota­rat­su­jen rin­nal­la kuu­le­maan ihmis­ten näke­myk­siä ja koke­muk­sia sii­tä, miten kau­pun­kiam­me pitäi­si hoi­taa ja kehit­tää. Tuki­ryh­män kanssa… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus