Lisää yli­op­pi­lai­ta Hau­ki­pu­taan lukios­ta

Aikai­sem­min ilmoi­te­tut syk­syn yli­op­pi­laat Hau­ki­pu­taan lukios­ta oli­vat Juho­nen Mar­jut, Kor­te­sal­mi Joo­nas, Kärp­pä Jon­na, Ulan­der Joo­nas, Weman Sen­ja, Nyt lukion kans­lias­ta ker­ro­taan, että lisäk­si Hau­ki­pu­taan lukios­ta val­mis­tu­vat yli­op­pi­laik­si myös seu­raa­vat hen­ki­löt: Hau­ru Alek­si,  Heik­ka­la Annii­na, Heik­ki­lä Tea, Hil­tu­nen Hen­na, Hyvä­lä Hen­na, Moi­la­nen Vil­le, Tai­va­lo­ja Tuo­mas, Tien­haa­ra Neea ja Vää­nä­nen Oska­ri.…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus