Kehit­tä­jäl­tä: Kulu­tusäh­kys­tä kier­to­ta­lou­teen

Kaa­mok­sen kes­kel­lä eläm­me kulu­tuk­sen kul­ta-aikaa. Useam­man vii­kon ajan on rum­mu­tet­tu eri mai­nos­me­diois­sa alen­nus­kamp­pa­niois­ta sekä koti­ta­louk­sien jou­lun­ajan kulu­tusen­nus­teis­ta. Vii­me viik­koi­na tipah­te­li sekä säh­kö­pos­tii­ni että pos­ti­laa­tik­koo­ni jos jon­kin­lais­ta tie­do­tet­ta ”Black Fri­days­ta” ja ”Cyper Mon­days­ta”. Kun näis­tä alen­nus­kam­pan­jois­ta on sel­vit­ty, niin edes­sä hää­möt­tää­kin jo jou­lun väli­päi­vi­nä alka­va pois­to­myyn­ti, jol­la vauh­di­te­taan kulut­ta­jien tava­ra­äh­kyä. Lisäk­si samat mai­nok­set tule­vat vas­taan kadul­la,…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus