Esa Les­ke­län 75-vuo­tis­näyt­te­ly Gal­le­ria O. Jauhiaisessa

Teräsveistos Kuun kaksi puolta Esa Leskelän näyttelyssä Galleria O. Jauhiaisessa. (Kuva: Teija Heikkinen)Teräsveistos Kuun kaksi puolta Esa Leskelän näyttelyssä Galleria O. Jauhiaisessa. (Kuva: Teija Heikkinen)

Oulu­lai­nen Esa Les­ke­lä tuo Kii­min­gin Syke-talon Gal­le­ria O. Jau­hiai­seen abstrak­tia impres­sio­nis­mia edus­ta­via teok­si­aan. Esil­lä ole­vat hit­sa­tut teräs­teok­set on teh­ty jo vuo­si­tu­han­nen alku­puo­lel­la, mut­ta akryy­li­vä­ri­työt ovat syn­ty­neet pää­osin vii­me vuo­den aikana. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus