85 vuot­ta täyt­tä rautaa

Kii­min­ki­läi­nen Jus­si “Kii­min­gin pik­ku jät­ti” Var­pe­nius juh­li 20.6. maa­nan­tai­na kun­nioi­tet­ta­vaa 85 vuo­den merk­ki­paa­lua. Ikä ei ole ollut Var­pe­niuk­sel­le hidas­te vaan iki­liik­ku­ja on tänä­kin vuon­na käy­nyt salil­la jo 158 ker­taa ja käy­nyt 101 kilo­met­rin pyö­rä­len­kil­lä Jää­lin ja Ala­ky­län kaut­ta. – Piti pyö­räil­lä yksi kilo­met­ri pääl­le, että menee var­mas­ti sata­nen rik­ki, var­pe­nius nau­rah­taen ker­toi. Jus­sil­la on seinillä… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus