Yri­tys­ten joh­ta­mi­ses­sa kehitettävää

Monel­la alal­la on huu­ta­va työ­voi­ma­pu­la. Haluk­kuut­ta mää­rä­tyil­le aloil­le ei enää ole. Syyt ovat moni­nai­set, on pit­kät työ­vuo­rot, työ­pai­kan ilma­pii­ri jopa työn­te­ki­jän työn arvos­tuk­sen puu­te. Yri­tys, joka panos­taa työn­te­ki­jöi­den työ­oloi­hin ja työ­pai­kal­la viih­ty­vyy­teen, tulee jat­kos­sa­kin menestymään.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus