Vai­kut­ta­vat­ko lii­ken­ne­mää­rät tieremonttiin?

Kuusa­mon­tie-han­ke Oulun ja Kii­min­gin välil­lä on ollut suun­nit­teil­la yli 30 vuot­ta. Lii­ken­ne­mää­rät nouse­vat koko ajan ja ovat noin 11 000–17 000 ajo­neu­voa vuo­ro­kau­des­sa. Tien tur­val­li­suus on heik­koa ja lii­ken­ne ruuhkautuu.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus