Puron­tien ja Kii­min­gin­tien ris­teyk­sen tie­suun­ni­tel­man laa­ti­mi­nen alkaa – raken­ta­maan pääs­tään mah­dol­li­ses­ti 2023

Purontien ja Kiimingintien risteyksen tiesuunnitelman laatiminen alkaa.Purontien ja Kiimingintien risteyksen tiesuunnitelman laatiminen alkaa.

Arvioi­tu raken­nus­kus­tan­nusar­vio hank­keel­le on noin 1,7 mil­joo­naa euroa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus