Teks­ta­rit

Ovat­ko Iin kun­nan päät­tä­jät huo­man­neet, että pos­ti on kadon­nut kyläl­tä. Aio­taan­ko asial­le teh­dä mitään vai anne­taan­ko men­nä kun on alamäki.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus