Syr­jin­tää­kö?

En ymmär­rä, mik­si elo­kuus­sa Lah­des­sa juos­tun mies­ten 100 met­rin finaa­lin lähe­tyk­ses­sä selos­ta­ja sivuut­ti täy­sin Kenian Omurwan ja Suo­men Samuels­so­nin taka­na sijoil­le kol­me ja nel­jä juos­seet Tho­rin ident­ti­set kak­sois­vel­jet Vik­to­rin ja Wil­lia­min. Har­mit­taa, että jätet­tiin­kö näi­den poi­kien nimet ja upea menes­tys huo­mioi­mat­ta sik­si, että he ovat Suo­men ja Ruot­sin kaksoiskansalaisia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus