Kun­ta jat­kaa edel­leen sivu­ky­lien las­ten kurittamista

Olha­vas­sa ollaan juu­ri toi­pu­mas­sa edel­li­ses­tä iskus­ta, kun jo seu­raa­va odot­taa kul­man taka­na. Kun­ta päät­ti lak­kaut­taa Olha­van kou­lun siir­täen kaik­ki kylän kou­lu­lai­set, mukaan lukien esi­kou­lu­lai­set, lähes 20 kilo­met­rin pää­hän Kui­va­nie­mel­le. Oman kylän kou­lun lak­kaut­ta­mis­ta perus­tel­tiin tuol­loin pää­asias­sa sääs­tö­syil­lä, vaik­ka Iin kun­nan tilin­pää­tös vuo­del­ta 2023 on noin 800 000 euroa posi­tii­vi­nen, ker­ty­neen yli­jää­män kas­vaes­sa rei­lus­ti yli 3 mil­joo­nan euroon. Perus­tel­tiin, että pää­tös on las­ten parhaaksi. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus