Kes­kus­te­lem­me: Miten omais­hoi­to­per­heet jak­sa­vat koro­na­krii­sin keskellä?

Koro­na­pan­de­mia on mul­lis­ta­nut suo­ma­lais­ten elä­män ennen­nä­ke­mät­tö­mäl­lä taval­la. Myös monis­sa omais­hoi­to­per­heis­sä koro­nan vai­ku­tuk­set näky­vät nyt ja toden­nä­köi­ses­ti jol­la­kin taval­la myös tule­vai­suu­des­sa. Suo­men hal­li­tuk­sen aset­ta­mat rajoi­tus­toi­men­pi­teet ovat aiheut­ta­neet ikään­ty­neil­le omais­hoi­ta­jil­le ja hei­dän hoi­det­ta­vil­leen monen­lai­sia haas­tei­ta. Karan­tee­nin­omai­sis­sa olo­suh­teis­sa elä­mi­nen esi­mer­kik­si muis­ti­sai­raan lähei­sen kans­sa voi olla todel­la uuvut­ta­vaa. Toi­saal­ta moni omais­hoi­ta­ja elää nor­maa­lis­ti­kin aika eris­tyk­sis­sä muis­ta ihmi­sis­tä, joh­tuen vaativista… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus