Kes­kus­te­lem­me: Iijoen kala­ta­lous­vel­voit­tei­siin vaikuttamaan

Lapin ELY-kes­kus kala­ta­lous­vi­ran­omai­se­na vaa­tii Iijoen kala­ta­lous­vel­voit­teen muut­ta­mis­ta. Vaa­ti­muk­sen kes­kei­se­nä sisäl­tö­nä on, että voi­ma­lai­tos­ten yhtey­teen on raken­net­ta­va toi­mi­vat kala­tiet ja las­keu­tu­vil­le poi­ka­sil­le alas­vael­lus­rei­tit. Iijoen raken­ta­mat­to­mal­le osal­le on siir­ret­tä­vä 800 lohen ja 300 meri­tai­me­nen emo­ka­laa ja istu­tet­ta­va 800 000 lohen ja 160 000 meri­tai­me­nen yksi­vuo­tias­ta poi­kas­ta. Iijo­ki­suul­le on istu­tet­ta­va vuo­sit­tain 1 334 000 kes­ki­mää­rin 10 cm:n mittaista… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus