Kan­nat­taa­ko lyp­sä­vä leh­mä tappaa?

Iin kun­ta­po­li­tiik­kaa sivus­ta seu­ran­nee­na täy­tyy tode­ta, että kovin on ris­ti­rii­tais­ta ja repi­vää työs­ken­te­ly nyky­ään. Kun­nan joh­ta­mi­ses­sa näyt­tää pää­aja­tuk­se­na ole­van ’hajo­ta ja hal­lit­se’ ‑peri­aa­te; kylä­kul­mat on pis­tet­ty tais­te­le­maan kes­ke­nään. Osin syy­tök­set jopa hen­ki­löi­ty­vät kes­kus­te­lu­pals­toil­la. Mihin kato­si yhtei­sym­mär­rys ja avoi­muus? Oli­ko kaik­ki kivaa ja yksi­mie­lis­tä vain sii­hen asti, kun jaet­tiin hyvää: sil­ta sin­ne, päi­vä­ko­ti tän­ne, urhei­lu­hal­li tuonne… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus