Digi­ta­li­soi­tu­mi­sen pitää olla inhimillistä

Digi­ta­li­saa­tio muut­taa maa­il­maa lähel­lä ja kau­ka­na. Ostam­me, opis­ke­lem­me, seu­rus­te­lem­me, kom­mu­ni­koim­me, työs­ken­te­lem­me ja hoi­dam­me ter­veyt­täm­me ja talout­tam­me enem­män ja enem­män ver­kos­sa. On perus­tel­tua aja­tel­la, että koko elä­män­ta­pam­me on muutoksessa. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus