Kolum­ni: Koro­nae­ris­tyk­sis­sä Joloskylällä

Päivi Ahonen.Päivi Ahonen.

Monet vuo­det kehi­ty­syh­teis­työs­sä maa­il­mal­la ovat tuo­neet muka­naan haas­ta­via tilan­tei­ta, jois­ta on pitä­nyt sel­vi­tä niin, ettei riko sään­tö­jä ja elä­mä sujuu. Kir­joit­te­len koke­muk­sia – hie­man huu­mo­ril­la, osit­tain tosis­saan, jois­tain mais­ta, jois­sa olen asu­nut ja teh­nyt töi­tä kehi­ty­syh­teis­työ­vuo­sien aika­na. Samal­la poh­dis­ke­len, miten han­ka­lis­ta tilan­teis­ta on sel­vin­nyt kau­ka­na koti­maas­ta ja nyt tääl­lä koro­nae­ris­tyk­sis­sä Yli­kii­min­gis­sä, maa­seu­dun rau­has­sa. Työ­aluei­ta minulla… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus