Kes­kus­te­lem­me: Lap­sen elin­ta­vat remont­tiin koko per­heen voimin

Las­ten yli­pai­no ja liha­vuus on yleis­ty­nyt vii­me vuo­si­kym­me­nien aika­na kou­lui­käis­ten las­ten kes­kuu­des­sa. Useis­sa tut­ki­muk­sis­sa ja ter­vey­den­huol­toa­lan ammat­ti­lais­ten kom­men­teis­sa nousee tär­keim­mäk­si ennal­taeh­käi­syk­si ja hoi­dok­si per­heen elin­ta­po­jen muu­tos. Usein­kaan ei tul­la aja­tel­leek­si, mitä fyy­si­siä muu­tok­sia ja mah­dol­li­ses­ti jopa eli­ni­käi­siä sai­rauk­sia yli­pai­no voi aiheut­taa lap­sel­le tule­vai­suu­des­sa. Yli­pai­noi­sel­la lap­sel­la on muun muas­sa ris­ki sai­ras­tua jo lap­se­na tyy­pin 2 diabetekseen.… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus