Sir­si nol­la­si KTU:n

Jal­ka­pal­lon nelos­di­vi­sioo­nan ylem­mäs­sä lop­pusar­jas­sa Kel­lon Työ­väen Urhei­li­jat koh­ta­si vii­mei­ses­sä kotiot­te­lus­sa run­sas­lu­kui­sen ylei­sön edes­sä Sirk­ka­kos­ken Sisun. Otte­lun ensim­mäi­nen peli­jak­so oli tasai­nen ja peli­tem­pol­taan hidas. Ilman vaih­to­pe­laa­jia reis­sus­sa ollut vie­ras­jouk­kue sai koti­jouk­ku­een mukaan hitaa­seen peli­tem­poon ja lisäk­si KTU sor­tui usei­siin pal­lon­me­ne­tyk­siin ja har­ha­syöt­töi­hin. Tau­ko­tu­los 0–0 vas­taa hyvin peli- tapahtumia.

Toi­sel­la peli­jak­sol­la KTU sai vie­ras­jouk­ku­een väsyes­sä luo­tua lukui­sia maa­li­paik­ko­ja SirSi:n maa­lil­le, mut­ta Juk­ka Var­juk­sen tolp­pa­lau­kaus­ta lähem­mäk­si maa­lia koti­jouk­kue ei pääs­syt. SirSi:n maa­lil­la pelan­nut Mah­di Abbasi pela­si lois­to-otte­lun pitäen maa­lin­sa puh­taa­na. Otte­lus­sa pelat­tiin jo ero­tuo­ma­rin anta­maa lisä­ai­kaa, kun sar­jan maa­li­ku­nin­kuut­ta tavoit­te­le­va Tee­mu Töy­räs riis­ti pal­lon Kons­ta Savo­lai­sel­ta pääs­ten yksin läpi ja vie­den vie­raat 0–1 joh­toon joka jäi otte­lun lop­pu­tu­lok­sek­si. Ylia­jal­la tul­lut takais­ku oli jo ties mones­ko ker­ta KTU:lle täl­lä kau­del­la ja se mak­soi jouk­ku­eel­le tasa­pe­li pis­teen täl­lä kertaa.

Voit­ton­sa myö­tä Sir­Si tuli sar­ja­tau­lu­kos­sa jo KTU:n ihol­le pis­teen pää­hän. KTU:lla on vie­lä kak­si vie­ras­pe­liä sar­jan kär­ki­kak­sik­koa Oulun Tar­moa ja Kai­nuun Ärjyä vas­taan jot­ka KTU voit­ti molem­mat 2–1 luke­min kevät­kier­rok­sel­la Tar­mon koto­na ja Ärjyn vie­rais­sa. Sun­nun­tain kal­tai­nen pelie­si­tys var­sin­kin vii­meis­te­lyn osal­ta maa­li­pai­kois­sa jät­ti pal­jon toi­vo­mi­sen varaa.