Pak­ka­nen ei hidas­ta­nut Kel­lon laskiaisriehassa

Vaikka jonot kasvoivat välillä pitkiksi onnenpyörä- ja myyntipöytiin, kaikki jaksoivat jonottaa hyvillä mielin.Vaikka jonot kasvoivat välillä pitkiksi onnenpyörä- ja myyntipöytiin, kaikki jaksoivat jonottaa hyvillä mielin.

Tiis­tai­na Kel­lon kou­lul­le ker­tyi san­koin jou­koin väkeä las­ke­maan mäkeä sekä syö­mään mak­ka­raa ja las­kiais­pul­lia. Kel­lon kou­lun van­hem­pain­toi­mi­kun­ta Vii­sa­rin, Kel­lo-Kivi­nie­mi alu­een asu­ka­syh­dis­tys ry:n sekä Kel­lon kyläyh­dis­tys ry:n yhdes­sä jär­jes­tä­mäs­sä tapah­tu­mas­sa pää­si niin rat­su­jen sel­kään ja Säl­li-hevo­sen vetä­män reen kyy­tiin kuin myös pyö­rit­tä­mään onnen­pyö­rää ja hyp­pää­mään keppareilla.

Kel­lon kou­lun taka­pi­ha täyt­tyi heti tapah­tu­man alet­tua innok­kais­ta las­ki­jois­ta ja las­ku­veh­kei­tä löy­tyi jokai­seen makuun. Moni oli tul­lut pai­kal­le koko per­heen voi­min ja sosi­aa­li­nen tapah­tu­ma miel­lyt­ti kävi­jöi­tä. Pak­ka­nen ei hidas­ta­nut las­ki­joi­ta ja kuu­ma mak­ka­ra mais­tui, sil­lä mak­ka­rat myy­tiin lop­puun. Läm­min juo­ta­va ja päi­vään kuu­lu­vat las­kiais­pul­lat teki­vät myös kaup­pan­sa ja jonot venyi­vät välil­lä usei­den met­rien mittaisiksi. 

Han­na Tak­ku­la ja Valt­te­ri Leh­to­la oli­vat läh­te­neet tapah­tu­maan koko per­heen voi­min ja Kel­lon kou­lun vitos­luok­kaa käy­vän Enni-tyt­tä­ren las­kies­sa mäkeä, per­heen nuo­rim­mai­nen Fan­ni-tytär otti noko­set kantorepussa.

– Kiva tapah­tu­ma ja yllät­tä­vän pal­jon poruk­kaa. Ker­too sii­tä, että täm­möi­sel­le oli­si enem­män­kin kysyn­tää, Leh­to­la sanoi.

Onnen­pyö­räs­tä vas­ta­si­vat Kel­lon kou­lun 6B-luo­kan Sara Ala­raap­pa­na, Alma Sor­va­la, Nee­la Lei­no­nen ja Ellen Issa­kai­nen. Tytöt ker­toi­vat tuot­to­jen mene­vän kevään luok­ka­ret­ki­kas­saan. Onnen­pyö­rän ympä­ril­lä kävi jat­ku­va kuhi­na ja mel­kein kaik­ki pal­kin­not­kin sai­vat uuden omistajan. 

Tyt­tö­jen luok­ka vas­ta­si myös tapah­tu­mas­sa mak­ka­ran pais­tos­ta sekä myyn­nis­tä ja luok­ka­ret­ki­kas­saa on kar­tu­tet­tu myös aiem­min jou­lu­ta­pah­tu­mas­sa kah­vio­ta pitä­mäl­lä. Edel­leen moniin tapah­tu­miin toi­vo­taan kävi­jöi­den varau­tu­van käteis­mak­sui­hin, mut­ta Mobi­le­pay ‑sovel­lus on mah­dol­lis­ta­nut myös mak­sa­mi­sen puhe­li­mel­la. Har­val­la on enää muka­naan käteis­tä ja mak­su puhe­li­mel­la oli monel­le pelas­tus ja iloi­nen yllätys.

Nopeas­ti pime­ne­vä ilta ei mei­nin­kiä latis­ta­nut ja iloi­nen tun­nel­ma säi­lyi lop­puun asti. Poni- ja rekia­je­lui­den jonot pysyi­vät pit­ki­nä koko tapah­tu­man ajan ja Käpy­län tal­lin hevo­set sai­vat teh­dä töi­tä koko illan.