Metal­lin­ke­räys­tä urhei­luseu­ran hyväksi

Heikki Isohookana, Mikko Huttunen, Pirjo Raappana ja Jarkko Vilppola olivat lauantaina Hietalanmäen koululla auttamassa metallikuormien purkamisessa ja sopimassa yhteisistä käytännöistä keräyksen suhteen.Heikki Isohookana, Mikko Huttunen, Pirjo Raappana ja Jarkko Vilppola olivat lauantaina Hietalanmäen koululla auttamassa metallikuormien purkamisessa ja sopimassa yhteisistä käytännöistä keräyksen suhteen.

Tule­van kesän ajan urhei­luseu­ra Kel­lon Lyön­nin metal­lin­ke­räys­la­va löy­tyy Hie­ta­lan­mäen kou­lul­ta. Vii­me lau­an­tai­na tar­jol­la oli mak­ka­raa ja pil­li­me­hua keräyk­seen osallistuneille.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus