Koro­na­kuu­lu­mi­sia maailmalta

Ihmiset jonottavat Torreviejassa kauppaan, osa pitää välimatkaa toisiinsa.Ihmiset jonottavat Torreviejassa kauppaan, osa pitää välimatkaa toisiinsa.

Espan­jan Tor­re­vie­jas­sa asu­va, kel­lo­lai­nen Lau­ra Sute­la, 20, ker­too tun­nel­mi­aan Koro­nas­ta joh­tu­van ulko­na­liik­ku­mis­kiel­lon hil­jen­tä­mäs­tä Espan­jas­ta sekä sii­tä, mitä kai­paa tääl­tä Suo­mes­ta eni­ten. Sute­la ker­too muut­ta­neen­sa Espan­jaan elo­kuus­sa 2018. Aja­tus ulko­mail­le muut­ta­mi­ses­ta oli pyö­ri­nyt vah­va­na mie­les­sä pit­kään ja se sai lisää tuul­ta alleen kevääl­lä 2018 Espan­jas­sa suo­ri­te­tun työ­har­joit­te­lun myö­tä. Tor­re­vie­ja sijait­see kaak­kois-Espan­jas­sa, noin 50 kilo­met­riä Alican­tes­ta rantaviivaa… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus