Toi­mit­ta­jal­ta


Toi­mit­ta­jal­ta: Vää­rin jono­tet­tu

Niin ovat taas sekä vie­raat että vie­rai­den tark­kai­li­jat sel­viy­ty­neet itse­näi­syys­päi­vän juh­la­vas­taa­no­tos­ta Pre­si­den­tin­lin­nas­sa. Vie­rai­den puvuis­ta saa­tiin taas muka­via otsi­koi­ta ja kah­vi­pöy­tä­kes­kus­te­lu­ja.…