Ajankohtaista

1200 kilo­met­riä myöhemmin

Suu­ri urak­ka saa­pui kir­jai­mel­li­ses­ti tien­sä pää­hän, kun Team Ryn­ke­by — God Mor­gon jouk­ku­eet ja nii­den tuhan­net pyö­räi­li­jät huol­to­jouk­koi­neen saa­pui­vat Parii­siin. Jouk­ku­eet Suo­mes­ta, Ruot­sis­ta, Tans­kas­ta, Nor­jas­ta, Sak­sas­ta, islan­nis­ta ja Fär­saa­ril­ta kokoon­tui­vat kaik­ki samaan puis­toon vie­lä ennen vii­meis­tä etap­pia Parii­sin kes­kus­tan läpi hotellille.

Lue lisää

RoPo tyly vie­ras HauPalle

Muka­vas­sa voit­to­put­kes­sa ollut Hau­Pan mies­ten edus­tus­jouk­kue jou­tui pet­ty­mään sun­nun­tai­na vii­mei­ses­sä otte­lus­saan ennen tau­koa. Rova­nie­me­läi­nen RoPo haki kaik­ki tar­jol­la olleet pis­teet Kes­kus­ken­täl­tä 0–1 voi­tol­la ja osoit­tau­tui näin Hau­Pal­le tämän kau­den osal­ta vai­keak­si vastustajaksi.

Lue lisää

Tie­to­vi­sa 8.7.2019

Kysy­myk­set 1. Min­kä Poh­jois­maan kan­sal­lis­kuk­ka on puna-api­la? 2. Mikä musiik­kiin liit­ty­vä esi­ne on roka? 3. Min­kä toi­sen maan rajal­la sijait­see Kuollut…

Lue lisää

Vuo­den iiläi­nen on Riit­ta Räinä

Vuo­den iiläi­nen 2019 on Iin kun­nan hyvin­voin­ti­koor­di­naat­to­ri Riit­ta Räi­nä. Vuo­den iiläi­nen jul­kis­tet­tiin Iin koti­seu­tu­vii­kon pää­juh­las­sa tänään. Valin­nan teki kun­nan­hal­li­tus kun­ta­lais­ten esitysten…Hau­Pa nujer­si Kemi City FC:n

Hau­Pan mies­ten edus­tus­jouk­kue venyt­ti voit­to­put­ken­sa jo vii­teen Poh­jois-Suo­men Kol­mo­ses­sa. Ennen kes­ki­vii­kon otte­lua ilman tap­pioi­ta ollut Kemi City FC jou­tui tai­pu­maan kes­kus­ken­täl­lä sel­vin 3–0 lukemin.


Tie­to­vi­sa 1.7.2019

Kysy­myk­set Mis­sä Poh­­jois-Poh­­jan­­maan kun­nas­sa on Vil­ho Lam­pi-museo? Mil­lä nimel­lä tun­ne­taan nykyi­sin Tur­to­lan kun­ta? Mikä on suu­rin suo­ma­lais­voi­min ulko­mail­la toteu­tet­tu raken­nus­han­ke? Mikä…


Tuk­ki­lais­ki­soi­hin ehtii vielä

Tuk­ki­lais­ki­sat Iis­sä Raa­sak­ka­kos­kel­la ovat hyväs­sä vauh­dis­sa ja sää­kin suo­sii. Ylei­sö kerään­tyi kat­so­maan tuk­ki­lais­ten sau­von­taa. Var­si­nai­nen kos­ken­las­ku on klo 16.15. Myös…


Tuk­ki­lais­ki­sat alka­vat pian

Iin Kunin­gas­jät­kä tuk­ki­lais­ki­so­jen jär­jes­te­ly­jen lop­pusi­laus on menos­sa Raa­sak­ka­kos­kel­la. Eilen pai­kal­la oli kos­ken­las­ku­har­joi­tus ja veden­juok­su­tus Iijoen van­has­sa uomas­sa. Sää pai­kal­la on…