Kui­va­nie­mi

Kii­tol­li­si­na vete­raa­ni­juh­las­sa

Kui­va­nie­men vete­raa­ni­juh­las­sa muka­na olleet sota­ve­te­raa­nit Väi­nö Vei­jo­la ja Mau­nu Vei­jo­la ker­toi­vat viet­tä­vän­sä vete­raa­ni­päi­vää kii­tol­li­sin mie­lin. 91-vuo­­tias Väi­nö Vei­jo­la ja 90-vuo­­tias.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kui­va­nie­mel­le halu­taan uusi pien­ve­ne­sa­ta­ma

Lee­na Taka­luo­ma Kui­va­nie­men Myl­ly­kan­kaan kyläyh­dis­tys virit­te­lee Kaak­ku­ri­nie­men ran­nal­le vene­sa­ta­ma­han­ket­ta. Ensim­mäi­ses­sä vai­hees­sa raken­net­ta­vien aal­lon­mur­ta­jan ja veneen­las­ku­luis­kan kus­tan­nusar­vio on rei­lut 160 000.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausYhteis­työl­le oli tilaus­ta Kui­va­joen Poh­jois­ran­nal­la

Lee­na Taka­luo­ma Kui­va­nie­mi Kui­va­joen Poh­jois­ran­ta on saa­nut oman kyläyh­dis­tyk­sen­sä. Ensim­mäi­sen koko­nai­sen toi­min­ta­vuo­ten­sa yhdis­tys yhdis­tys aloit­ti lau­an­tai­sel­la las­kiais­tem­pauk­sel­la. Tapah­tu­ma koko­si puheen­joh­ta­ja.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKul­la­net­sin­tä jat­kuu Oijär­vel­lä

Tui­ja Jär­­ve­­lä-Uusi­­ta­­lo Kui­va­nie­mi Agnico Eagle Fin­land Oy on saa­nut mal­mi­net­sin­tä­lu­val­le jat­koa­jan Oijär­ven Sär­ki­jär­vel­le. Yhtiöl­lä on ollut Sär­ki­jär­ven tun­tu­mas­sa ole­val­le noin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus