Kui­va­nie­mi

Hir­vie­läin­ten pyyn­ti­lu­piin sel­vä lisäys, sor­sa­jah­ti alkoi vii­kon­lop­pu­na

Suo­men riis­ta­kes­kus on myön­tä­nyt tule­van met­säs­tys­kau­den hir­vie­läin­ten pyyn­ti­lu­vat. Syk­syn ja tal­ven jah­deis­sa on käy­tös­sä 52 771 pyyn­ti­lu­paa hir­vel­le, 36 191 val­ko­hän­tä­peu­ral­le,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ran­ta­poh­jan näköis­leh­ti kaik­kien luet­ta­vis­sa

Ran­ta­poh­jan näköis­leh­ti on kaik­kien luet­ta­vis­sa tule­vaan maa­­nan­­tai-iltaan saak­ka. Myös Ran­ta­poh­jan pape­ri­leh­ti on tänään laa­jas­sa jake­lus­sa. Tänään leh­den välis­sä on ilmes­ty­nyt.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Yhteis­työs­sä on voi­maa

Lee­na Taka­luo­ma Kui­va­nie­mi Kui­va­nie­men koti­seu­tu­juh­lan tee­mak­si nousi yhteis­työ. Juh­la­pu­heen piti täl­lä ker­taa Olli Dahl. Aal­­to-yli­o­pis­­ton pro­ses­si­teol­li­suu­den ympä­ris­tö­tek­nii­kan pro­fes­so­ri­na työs­ken­te­le­vä Dahl.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Salao­ji­tus on näky­vää puu­haa

Mir­ko Sii­ka­luo­ma Liki kah­den met­rin kor­kui­nen terä hal­kai­see maa­ta allaan. Put­ki sujah­taa aura­sa­lao­ja­ko­neen pel­toon teke­mään rai­loon. Koneen kul­jet­ta­ja Sulo Kois­ti­nen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus