Keskustelemme

Kou­lu­ruo­kai­lu on laki­sää­tei­nen tulois­ta riip­pu­ma­ton etuus. Kun­nan on jär­jes­tet­tä­vä ruo­kai­lu jopa TET-har­­joit­­te­­lu­­jak­­son ajal­ta. Etuus kos­kee esi‑, perus.-, lukio- ja ammatillisen.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Yli-Iin Mete­lin­kirk­ko

Yli-Iin kir­kol­ta noin 5,5 km län­teen ja 2,3 km Iijoen Käl­kä­jän­su­van­nos­ta poh­joi­seen Huhin­maal­la Kul­las­suon ja Käl­kä­jä­no­jan välis­sä sijait­se­van moree­ni­har­jan­teen pohjoispäässä.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Sata­vuo­tias­ta Suo­mea juh­lies­sa muis­te­lin usein myös men­neit­ten vuo­si­kym­men­ten itse­näi­syys­päi­viä. Par­hai­ten on mie­lee­ni jää­nyt itse­näi­syy­tem­me kak­si­kym­men­vuo­tis­juh­la, mikä pidet­tiin koti­ky­lä­ni Sor­ta­va­lan maalaiskunnan.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Veden­pi­tä­vät kumisaappaat

Että veden­pi­tä­vät? Näin mai­nos­tet­tiin kumi­saap­pai­ta. Oli mai­nok­ses­sa kyl­lä toi­nen­kin ominaisuus:keltaiset! Luin, veden­­pi­­tä­­vät- sanan useam­paan ker­taan. Kyl­lä täl­lai­sel­la mai­nos­ta­mi­sel­la luu­li­si kumisaappaiden.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Tämä hoke­ma on tul­lut tutuk­si. On pal­jon rajoit­tei­ta esi­mer­kik­si liik­ku­mi­ses­sa. Se on jo vähen­tä­nyt koro­nan leviä­mis­tä. On aina­kin yksi iso.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus