Keskustelemme

Teks­ta­rit

Kikyt, aktii­vi­mal­lit, ansio­si­don­nai­sen leik­kaus. Kol­me “ässää” kyn­ten­sä näyt­ti. Uuden ajan lau­lut nyt. Pää­ka­nis­te­rin kynt­ti­lä­pu­he aikoi­naan syyl­lis­tä­vä näy­tel­mä. eurot jakoon, kelle.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Teks­ta­rit

Joko­han tämä koro­na opet­ti ay-jää­­ril­­le, että Suo­mi elää ja hen­git­tää vien­ti­tu­lois­ta ja pie­ny­rit­tä­jis­tä. Jos ei ole yrit­tä­jää ei ole työpaikkojakaan.…… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Koro­nae­pi­de­mia on sul­ke­nut monen van­huk­sen oven, ettei epi­de­mia tuli­si Tuo­ne­lan Ukon kans­sa kylään, mut­ta oves­ta astuu­kin kai­ken maa­il­man kaup­pa­mies­tä. Kaupataan.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vas­tuul­li­set tilille

Van­huk­set asun­to­lois­sa ja pal­ve­lu­ta­lois­sa on jätet­ty heit­teil­le koro­­na-asiois­­sa. Kuo­le­mia on tul­lut. Täl­lä menol­la tulee lisää vahin­gon­te­ko­ja. jär­jes­te­lys­sä muka­na ole­vat henkilöt.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Arvon mekin ansaitsemme!

Enti­sai­kaan nais­tet pesi­vät vesien äärel­lä pyy­kit. Isoim­mis­sa kar­ta­nois­sa oli pii­ko­ja, jot­ka pesi­vät talon­väen pyy­kit. Läm­min pesu­ve­si höy­ry­si ran­nas­sa, mut­ta kylmässä.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Teks­ta­rit

Maa­lai­suk­ko täsä ihmet­tel­lee: onko­han se tuo hir­ven­pyyn­tiai­ka jat­ku­nut, kun näk­kyy jolo­kot­te­le­van noi­ta hir­vi­koi­ria vapaal­la jalal­la aina vähän ajan pääs­tä. Kuulinkohan.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus