Haukipudas

Ver­kos­ta vai kivijalasta?

Kehu­vat verk­ko­kau­pas­ta osta­mis­ta vai­vat­to­mak­si ja edul­li­sek­si­kin. Oman koke­muk­se­ni perus­teel­la toh­din olla eri miel­tä. Ereh­dyin hank­ki­maan joi­ta­kin aiko­ja sit­ten juok­su­ken­gät verkosta.…… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Lii­kun­ta­po­ruk­ka lähes­tyy loppusuoraa

Ran­ta­poh­jan oma lii­kun­tayh­tei­sö eli Poruk­ka liik­keel­le! ‑väki on pää­se­mäs­sä mar­ras­kui­ses­sa suo­ri­tuk­ses­saan lop­pusuo­ran alkuun. Aivan vii­mei­nen pin­kai­su ei ole käyn­nis­sä, sillä.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Pos­til­la Kel­los­sa jakeluvaikeuksia

Osa Ran­ta­poh­jan kel­lo­lai­sis­ta tilaa­jis­ta voi jää­dä tänään ilman Ran­ta­poh­jaa, sil­lä aina­kin yksi Ran­ta­poh­jan leh­ti­ni­puis­ta on ilmei­ses­ti Pos­tin kul­je­tuk­ses­sa kul­keu­tu­nut väärään.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tuli­ku­kan Tulis­how Pölök­ky­päit­ten polulla

Ran­ta­poh­ja Mar­tin­nie­mi Pölök­ky­päät ran­tau­tui­vat Maa­ki­seen Mar­tin­nie­meen vuon­na 2011. Sii­tä läh­tien ne ovat asut­ta­neet Kur­tin­hau­dan ran­ta­met­sää sopusoin­nus­sa alkua­suk­kai­den kans­sa. Lau­an­tai­na 18.11.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tok­man­ni avaa per­jan­tai­na Haukiputaalla

Tok­man­ni avaa uuden myy­mä­län Hau­ki­pu­taal­la huo­men­na per­jan­tai­na. Ovet avau­tu­vat kel­lo 8.  Myy­mä­lä­ava­jai­sia juh­lis­te­taan ava­jais­tar­jouk­sien ja yllä­ty­säm­pä­rien kera. Yllä­ty­säm­pä­rei­tä on varattu.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jou­lu yllät­tää aina

Jou­dum­me aina yllät­ty­mään kun vuo­si kään­tyy koh­ti lop­pu­aan. Ensim­mäi­set lumi­sa­teet, liuk­kaat ja pak­ka­set yllät­tä­vät. Yllät­tä­mään pää­see myös jou­lu. Syk­syl­lä tuntuu,.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Tur­hat kuntaliitokset

Kun­ta­lii­tok­sis­ta ei ole ollut mitään talou­del­lis­ta hyö­tyä. Sääs­tö­jä ei ole tul­lut. Työ­pai­kat vain ovat siir­ty­neet pie­nem­mis­tä lii­tos­kun­nis­ta kes­kuk­siin. Onko tuo.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus