Haukipudas

Mon­ta­ko pol­tin­ta, mil­lais­ta mate­ri­aa­lia, miten hoi­de­taan ja min­ne sijoi­te­taan – näis­tä piir­teis­tä tun­nis­tat hyvän kaasugrillin

Gril­li kuu­luu kesään, mut­ta huo­nol­la gril­lil­lä ei ole kiva gril­la­ta. Vähän hei­kom­pi­kin gril­li voi toi­mia satun­nai­ses­sa käy­tös­sä koh­tuul­li­ses­ti, mut­ta heikot.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kii­min­ki­joen tau­ko­paik­ko­ja ja opas­tei­ta uusi­taan tänä kesänä

Tämän kesän jäl­keen ret­kei­li­jä löy­tää tien­sä Kii­min­ki­joen ran­to­jen tau­ko­pai­koil­le vai­vat­to­mas­ti sekä mait­se että vesit­se uusien opas­tei­den ansios­ta. Lisäk­si tau­ko­pai­kat kohentavat.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Mit­taa­ko port­sa­ri kuumeen?

Ran­ta­poh­jas­ta 4.6.1981: Oli ker­ran erääs­sä pitä­jäs­sä 3 suu­ta­ria saman kadun var­rel­la. Erää­nä aamu­na oli yhden suu­ta­rin akku­nas­sa kir­joi­tus: ”Tämän pitäjän.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Run­te­lin por­taat jäl­leen kunnossa

Hau­ki­pu­taan Run­te­lin­har­ju ja siel­lä sijait­se­va laa­vu on suo­sit­tu ret­kei­ly­koh­de, jon­ka käyt­tö on lisään­ty­nyt val­lit­se­va­na koro­­na-aika­­na. Har­mik­si Run­te­lin­har­jun por­tai­den alao­sa rikottiin.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Sukel­lus fan­t­asian maailmaan

– Nuo­ren fan­ta­sia­kir­jai­li­jan voi­man­näy­te. Vah­vuuk­si­na ovat vii­meis­tel­ty kie­li ja van­git­se­va juo­ni, jot­ka kie­tou­tu­vat hie­noon mie­li­ku­vi­tuk­sel­li­seen tari­naan. Näin kuvail­laan hau­ki­pu­taa­lais­läh­töi­sen Julius.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Pois­nuk­ku­neet ja maan­po­veen saatetut

Sirk­ka Lii­sa Kaak­ku­ri­nie­mi Iis­tä kuo­li 3.5.2020. Hän oli 95-vuo­tias. Mat­ti Tapa­ni Kemp­pai­nen Kii­min­gis­tä kuo­li 4.5.2020. Hän oli 37-vuo­tias. Pent­ti Johannes.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kaa­tu­neit­ten muis­toa kunnioitettiin

Kaa­tu­neit­ten muis­to­päi­vää vie­tet­tiin sun­nun­tai­na. Hau­ki­pu­taal­la las­ket­tiin sep­pe­leet san­ka­ri­hau­taus­maal­la juma­lan­pal­ve­luk­sen jäl­keen. Hau­ki­pu­taan san­ka­ri­hau­taus­maal­la lepää 160 sodis­sa kaa­tu­nut­ta. Vii­si kaa­tu­nut­ta lepää Haukiputaan…