Lap­sia ja nuo­ria roko­te­taan myös kou­luil­la – Jää­lin kou­lul­la roko­te­päi­vä sujui rauhallisesti

Lapsia ja nuoria koronarokotetaan Oulun alueen kouluilla vielä ensi viikon ajan.

Vii­me per­jan­tai­na Oulun alu­een kou­luil­la käyn­nis­tyi­vät 6.–9.-luokkalaisten ja lukio­lais­ten koro­na­ro­ko­tuk­set. Kou­lu­jen roko­tus­ti­lai­suu­det alkoi­vat per­jan­tai­na Kii­min­ki­puis­ton kou­lul­ta, ja täl­lä vii­kol­la roko­tuk­set ovat jat­ku­neet kou­lu­koh­tai­sen suun­ni­tel­man mukaan. Roko­tuk­sis­sa käy­te­tään Bion­tech-Pfize­rin Comirnaty-rokotetta. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus