Koke­nut opet­ta­ja kan­taa huol­ta kou­lu­maa­il­man kii­rees­tä – Jää­lin kou­lun Tii­na Kau­nis­kan­gas valit­tiin Oulun alu­een vuo­den luokanopettajaksi

Tiina Kauniskangas (vas) vastaanotti Oulun alueen vuoden luokanopettajan huomionosoituksen Oulun alueen luokanopettajien piirin puheenjohtaja Sohvi Sundqvist-Holapalta. (Kuva: Teea Tunturi)Tiina Kauniskangas (vas) vastaanotti Oulun alueen vuoden luokanopettajan huomionosoituksen Oulun alueen luokanopettajien piirin puheenjohtaja Sohvi Sundqvist-Holapalta. (Kuva: Teea Tunturi)

Jos vas­ta­va­lit­tu Oulun alu­een vuo­den luo­kan­opet­ta­ja voi­si jotain toi­voa kou­lu­maa­il­mas­sa muut­tu­van, hän vähen­täi­si sitä kii­ret­tä ja kii­reen tun­tua, joka on vii­me vuo­si­na hii­pi­nyt kou­lui­hin. Tii­na Kau­nis­kan­gas toi­voi­si, että kou­lu ja kou­lu­päi­vä voi­si olla lap­sel­le se paik­ka ja aika, joka tar­joai­si rau­haa ja levol­li­suut­ta sekä antai­si lap­sel­le tur­val­li­suu­den tun­net­ta olla oma itsen­sä sekä tul­la kuul­luk­si ja huomioiduksi. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus