Koi­vun­mah­la löy­det­tiin uudelleen

Koivunmahlaa voi kerätä lumien sulamisesta silmujen puhkeamiseen saakka. Jääliläinen Matti Partanen on puuhaan täysin hurahtanut ja on ostanut mahlan säilömistä varten jo uuden pakastimenkin.Koivunmahlaa voi kerätä lumien sulamisesta silmujen puhkeamiseen saakka. Jääliläinen Matti Partanen on puuhaan täysin hurahtanut ja on ostanut mahlan säilömistä varten jo uuden pakastimenkin.

Koi­vun­mah­lan kerää­mi­nen on nii­tä van­hem­mal­le väel­le tut­tu­ja asioi­ta, jot­ka nuo­rem­pi pol­vi on vii­me vuo­si­na löy­tä­nyt uudel­leen. Mah­lan juok­sut­ta­mi­seen on innos­ta­nut huo­mio, että se on ter­veel­li­sek­si koet­tua lähi­juo­maa parhaimmillaan. 

Jää­li­läi­nen Mat­ti Par­ta­nen innos­tui mah­lan keruus­ta vii­me vuon­na hänen mökil­lään Puo­lan­gal­la mah­laa valut­ta­neen kave­rin­sa innoittamana.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus