Pelt­si etsi Kii­min­ki­joel­ta tul­vaa — ja löysikin

Mikko "Peltsi" Peltolan Peltsin toinen luonto -ohjelman toista tuotantokautta kuvattiin Kiiminkijoella sen tulviessa. Koitelinkoski ja muut Kiiminkijoen kosket tekivät vaikutuksen Peltsiin. (Kuva: Joni Luomanen)Mikko "Peltsi" Peltolan Peltsin toinen luonto -ohjelman toista tuotantokautta kuvattiin Kiiminkijoella sen tulviessa. Koitelinkoski ja muut Kiiminkijoen kosket tekivät vaikutuksen Peltsiin. (Kuva: Joni Luomanen)

Pelt­sin toi­nen luon­to ‑ohjel­maa kuvat­tiin huh­ti­kuun lopun ja tou­ko­kuun alun aika­na Kii­min­ki­joel­la. Mik­ko “Pelt­si” Pel­to­la yhdes­sä tii­min­sä kans­sa oli tul­lut joel­le kuvaa­maan kevään tul­via ja melo­maan tul­va­ve­sien täyt­tä­mil­le met­sil­le ja pel­loil­le sekä otta­maan mit­taa itses­tään Kii­min­ki­joen monis­sa kos­kis­sa. Vaik­ka tämän vuo­den tul­va ei ollut kovin­kaan mit­ta­va, tul­vi­via aluei­ta löy­tyi sil­ti. Ohjel­man kuvauk­set aloi­tet­tiin vap­pu-aat­to­na Kur­tin­hau­das­ta Haukiputaalta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus