Kiimingin–Jäälin vesien­hoi­to­yh­dis­tys teki osto­tar­jouk­sen Jää­lin­ma­jas­ta – Kau­pun­ki vas­ta val­mis­te­lee myyntiaineistoa

Kiimingin–Jäälin vesienhoitoyhdistys haluaa ostotarjouksellaan varmistaa, että Jäälinmajan kiinteistö tulee paikallisen, yleishyödyllistä toimintaa harjoittavan toimijan omistukseen ja hallintaan ja on jatkossa asukkaiden käytettävissä. (Kuva: Teea Tunturi)Kiimingin–Jäälin vesienhoitoyhdistys haluaa ostotarjouksellaan varmistaa, että Jäälinmajan kiinteistö tulee paikallisen, yleishyödyllistä toimintaa harjoittavan toimijan omistukseen ja hallintaan ja on jatkossa asukkaiden käytettävissä. (Kuva: Teea Tunturi)

Jää­lin­jär­ven kun­nos­ta huo­leh­ti­van Kiimingin–Jäälin vesien­hoi­to­yh­dis­tys teki tiis­tai­na Oulun kau­pun­gil­le osto­tar­jouk­sen Jää­lin­ma­jas­ta. Oulun yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta on päät­tä­nyt luo­pua Jää­lin­ma­jas­ta ja vuo­kra­ta sii­hen liit­ty­vän lii­ke­ra­ken­nus­ton­tin. Alu­eel­le on val­mis­tu­nut uusi ase­ma­kaa­va, johon kuu­luu Jää­lin­ma­jan lii­ke­ra­ken­nus­tont­ti sekä sitä ympä­röi­vä puis­to ja uimaranta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus